Makieta w hucie! Co widać z kabiny maszynisty miniaturowego pociągu?

Makieta w hucie! Co widać z kabiny maszynisty miniaturowego pociągu?

Makieta Kolejowa w skali H0 (1:87). Kabina lokomotywy, pociąg towarowy, stalownia.

https://www.youtube.com/watch?v=NKm2Zlo0CBM