PiNiLATUM

ของเล่น ~ ทางรถไฟ ~ รถไฟของเล่น ~ โมเดลรถไฟ

รถไฟความเร็วสูง ของเล่น ทางรถไฟ รถไฟของเล่น โมเดลรถไฟ

รถไฟความเร็วสูง ของเล่น ทางรถไฟ รถไฟของเล่น โมเดลรถไฟ

รถไฟความเร็วสูง หรือ ระบบรางความเร็วสูง เป็นระบบการขนส่งทางรางที่วิ่งด้วยความเร็วสูงกว่าระบบขนส่งทางรางทั่วไปอย่างมาก

https://www.youtube.com/watch?v=bM4Ht8ObfqM

คนขับรถไฟ โมเดลรถไฟ

คนขับรถไฟ โมเดลรถไฟ

คนขับรถไฟ และ โมเดลรถไฟ และ ทางรถไฟ

https://www.youtube.com/watch?v=75X3gAzwovE

ตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการเส้นทางรถไฟจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการเส้นทางรถไฟจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Miniatur Wunderland (มินิเอเจอร์ วันเดอร์แลนด์) เป็นนิทรรศการเส้นทางรถไฟจำลองที่ประกอบด้วยรางรถไฟความยาวร่วม 16,000 เมตรและแบบจำลองของสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก วันเดอร์แลนด์เริ่มสร้างในปี 2000 ที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียด อารมณ์ขัน และแฟนตาซี เส้นทางรถไฟจำลองแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของเยอรมนี

https://www.youtube.com/watch?v=IJbyvoLkVOc