Mô hình đường sắt

Mô hình đường sắt

Mô hình đường sắt và xe lửa đồ chơi tỷ lệ HO - 1/87.

https://www.youtube.com/watch?v=UoZyI63pmbk